Photograph of Decree of Themostocle

Unit 1: The Simple Sentence

Chapter 2 – Articles and 1st & 2nd Declension Nouns

Video Lessons

Introduction to Nouns and Articles [17:08]

Paradigms: Article and 1st and 2nd Declension Nouns [19:26]

Article and 1st & 2nd Declension Nouns Handouts

• Handout: Vocabulary of the Most Common Nouns

• Handout: Paradigms and Common Case Uses

Practice Sentences Using Alpheios

U1 Ch2 Translation and Commentary of Alpheios Sentences PDF:

Practice Sentences Using Alpheios

Latin 301/303 Translation assignment 2
 1. ἡ φυλακή ἔμεινε .
 2. ἐβοήθησε ὁ πολίτης .
 3. ὁ Κίμων τὴν στρατιὰν ἤγαγεν .
 4. Κίμων τὴν ἐκκλησίαν ἐποίησεν .
 5. ἡ στρατιὰ τὴν πύλην εἶχεν .
 6. Λακεδαιμόνιοι καὶ Ἀθηναῖοι τὴν σπονδὴν ἐποίησεν .
 7. κατέστησαν τὰς τῆς γῆς φρουράς .
 8. ὁ ὁπλίτης τῆς χώρας ἦν .
 9. ἔθυσαν τῇ Ἀθηνᾷ .
 10. τὰς φυλακάς τῇ τῆς χώρας βουλῇ ἔπεμψεν .
 11. αἱ πολίται ἀρχὴν τῇ βουλῇ ἔδοσαν .
 12. ἡμέρᾳ ἀπέπλευσε .
 13. ὁ Ἀγησίλαος τῇ μάχῃ ἐνίκησε .
 14. ὁ Φαρνάβαζος ἐβοήθει στρατιᾷ .
 15. ἐγένετο ἡ στρατιὰ τῇ Πελοποννήσῳ .
 16. ἐγένετο ἡ στρατιὰ τῷ ἁρμοστῇ .
 17. ὁ Κριτίας φίλος ἦν .
 18. τὰ ὅπλα ἔλαβον .
 19. ὁ Θρασύβουλος καὶ οἱ ὁπλῖται ἐβοήθουν τὴν φυλακήν .
 20. ὁ στρατηγὸς τὸ στρατόπεδον κατέστησε .
 21. οἱ σύμμαχοι ταῖς σπονδαῖς οὐκ ἔμειναν .
 22. Φιλοκλῆς ἦν στρατηγὸς τῶν Ἀθηναίων .
 23. Λύσανδρος ἔλαβε τῶν στρατηγῶν Θράσυλλον .
 24. ὁ ἀπέπλει .
 25. οἱ Λακεδαιμόνιοι Λύσανδρον ἐξέπεμψαν τὸν ναύαρχον .
 26. οἱ Λακεδαιμόνιοι Λύσανδρον ἐξέπεμψαν ναύαρχον .
 27. ἡ ναυμαχία ἐγένετο .
 28. ἐκκλησίαν ἐποίουν .
 29. ἐκκλησίαν ἐποίησαν .
 30. οἱ πελτασταί ἧκον .
 31. Φαρνάβαζος τὸν ἁρμοστήν ἔπεμψεν .
 32. εἶχε τὰς φιλίας .
 33. ἡ μάχη ἐγένετο .
 34. ἀπέφευγον πελτασταὶ ὁπλίτας .
 35. γίγνεται συμμαχία .
 36. εἰρήνη γίγνεται .
 37. ὁ Διονύσιος τὴν Γέλαν ἀπώλεσε .
 38. Ἀλκιβιάδης τὴν ἐκκλησίαν ἐποίησεν .
 39. τὴν συμμαχίαν κατέστη .
 40. τὸν πολίτην ἁρμοστὴν κατέστησαν .
 41. τὴν ἡμέραν ἔμειναν .
 42. τὴν πύλην εἶχεν .
 43. ἡσυχίαν εἶχε .
 44. ἡ βουλὴ ἡσυχίαν εἶχεν .
 45. Ἀγησίλαος ἐπέμενε ταῖς σπονδαῖς .
 46. τῇ μάχῃ ἐνίκησε .
 47. τῇ ἡμέρᾳ ἧκον .
 48. τῇ στρατιᾷ εἶχε .
 49. ἐποίησεν τὴν ἐκκλησίαν .
 50. οἱ Πελοποννήσιοι τῇ γῇ ἐμάχοντο .
 51. ὁ Φιλοκλῆς τῇ στρατιᾷ ἐνίκησε .
 52. τῇ ἀγορᾷ τὴν πολίτην ἀπέκτειναν .
 53. αἱ πολίται ταῖς σπονδαῖς οὐκ ἔμειναν .
 54. οἱ ἐμάχοντο .
 55. ὁ Θράσυλλος ἔπλευσε .
 56. Λυκόφρων ὁ Φεραῖος μάχῃ ἐνίκησε .
 57. ἔπεμπον τὸν Μέλητον .
 58. ἔπεμψε Θεόπομπον τὸν Μιλήσιον .
 59. οἱ Ἀθηναῖοι κατέπλευσαν .
 60. ὁ Δερκυλίδας τοὺς τοῦ Μειδίου φρουροὺς ἐξήγαγε .
 61. ὁ Δερκυλίδας τοὺς φρουροὺς τῆς Ὀλυμπίας ἐξήγαγε .
 62. ὁ δῆμος ἡσυχίαν εἶχεν .
 63. τῶν στρατηγῶν Πρωτόμαχος καὶ Ἀριστογένης οὐκ ἀπῆλθον .
 64. Λύσανδρος ἔλαβε τῶν πολιτῶν Φιλοκλέα καὶ Ἀδείμαντον .
 65. ἠδίκουν ἀνθρώπους .
 66. ὁ δῆμος ἠδίκησεν .
 67. τὸ στάδιον ἐνίκα Κροκίνας .
 68. Λακεδαιμόνιοι εἷλον Δελφίνιον καὶ Ἠιόνα .
 69. Διονύσιος Γέλαν καὶ Καμάριναν ἀπώλεσε .
 70. τοῖς ὅρκοις ἔμενε ὁ δῆμος .
 71. τὸ ἔργον ἔπραξε ὁ ξένος .
 72. πόλεμον ἐστράτευσαν .
 73. οἱ Ἀθηναῖοι πόλεμον ἐστράτευσαν .
 74. ὁ Ἀλκιβιάδης τοῖς ὅρκοις οὐκ ἔμενε .
 75. οἱ ἔφυγον .
 76. οἱ ἀπήγαγον τὸν ξένον .
 77. οἱ ἔλεγον .
 78. ὁ ἀντέλεγεν .
 79. Τισσαφέρνης στρατιάν συνέλεγε .
 80. συνέλεξαν τὴν βουλήν .
 81. ἔθυε τῷ Διὶ τῷ Ὀλυμπίῳ .
 82. ἀντέλεγον Κορίνθιοι καὶ Θηβαῖοι .
 83. Λακεδαιμόνιοι ἐποίησαν συμμαχίαν πρὸς Ἀθηναίους καὶ Ἀργείους καὶ Μαντινέας .
 84. ἔπειθον τὸν δῆμον .
 85. ἐστράτευσαν τῇ ἀνάγκῇ .
 86. τῇ δίκῃ ὁπλίτας ἠδίκησαν .
 87. δημοκρατίαν κατεσκεύαζε .
 88. κώμας ἐνέπρησαν .
 89. ἔλαβον λείαν .
 90. Διονύσιος ὁ Συρακόσιος ἐτυράννησε .
 91. ὁ ναύαρχος ἐφύλαττεν .
 92. Κόνων ἔλαβεν τὰ ἱστία .
 93. Διονύσιος ὁ Συρακόσιος τύραννος Γέλαν ἀπώλεσε .
 94. οἱ τοὺς στρατηγοὺς ἔπαυσαν .
 95. ὁ δῆμος κατηθύμησε .
 96. οἱ ἔφοροι Σαμίῳ τῷ ναυάρχῳ ἐπέστειλαν .
 97. ὁ πόλεμος ἔληξε .
 98. ὁ Παυσανίας παρήγγελλε τοῖς Λακεδαιμονίοις καὶ τοῖς συμμάχοις .
 99. Ἀθηναῖοι τῆς πολιορκίης ἤκουσαν .
 100. ἐτελεύτησε νόσῳ .
 101. ὑπηρέτησεν ὁ Κινάδων τοῖς ἐφόροις .
 102. κατηγόρευε ἐπιβουλὴν .
 103. εἶργον τὰ πλοῖα τοῦ εἴσπλου .
 104. βρονταὶ διεκώλυσαν τὴν ἀναγωγήν .
 105. Εὐρυπτόλεμος ἔγραψε γνώμην .
 106. ἀθυμία ἐνέπεσε .
 107. οἱ ἐσίγων .