header_bg

Unit 1: Parts of Speech

Chapter 4 – Prepositions

Free Poster: Greek Prepositions in Legos [Legonium]

Practice Sentences Using Alpheios

U1 Ch4 Translation and Commentary of Alpheios Sentences PDF:

Practice Sentences Using Alpheios

Latin 301/303 Translation assignment 2
 1. ἦλθεν ἐξ Ἀθηνῶν Θυμοχάρης .
 2. Δωριεὺς ὁ Διαγόρου ἐκ Ῥόδου εἰς Ἑλλήσποντον εἰσέπλει .
 3. οἱ ἀπεχώρησαν τοῖς ἔξω τοῦ στρατοπέδου .
 4. ἦλθε πρὸς τὰς πύλας σὺν τῇ φρουρᾷ .
 5. οἱ ἐχθροὶ ἔφυγον εἰς τὴν ἀγοράν .
 6. οἱ περὶ τὸν Ἀνδροκλείδαν ἡγοῦντο τοὺς Θηβαίους .
 7. ὁ Ἀλκιβιάδης τοῖς ὅρκοις οὐκ ἔμενε , ἀλλὰ περὶ Σηλυμβρίαν ἦν .
 8. Λύσανδρος μὲν διέπλευσεν εἰς Ἔφεσον , οἱ δʼ Ἀθηναῖοι εἰς Σάμον . διέπλευσαν
 9. οἱ ἔφοροι ἔπεμψαν τοὺς ἵππους πρὸς Δερκυλίδαν .
 10. Ἀλκιβιάδης ἀπέπλευσεν εἰς Προκόννησον .
 11. Ἀθηναῖοι ἀπέπλευσαν εἰς Σηστόν .
 12. ὁ Θράσυλλος εἰς Ἀθήνας ἔπλευσε .
 13. ἔπεμψε Θεόπομπον τὸν Μιλήσιον εἰς Λακεδαίμονα .
 14. Θράσυλλος ἀπήγαγεν ἐπὶ θάλατταν τὴν στρατιάν .
 15. ἧκον οἱ πολέμαρχοι τῶν Συρακοσίων εἰς Μίλητον .
 16. εἶχε φιλίας πρὸς Λύσανδρον .
 17. ἔπλευσεν εἰς τὴν Σηστὸν πρὸς τὸ στράτευμα .
 18. Λύσανδρος τούς φρουροὺς τῶν Ἀθηναίων ἀπέπεμπεν εἰς τὰς Ἀθήνας .
 19. Φαρνάβαζος ἀπεχώρησεν εἰς τὸ Ἡράκλειον τὸ τῶν Καλχηδονίων .
 20. οἱ Ἀθηναῖοι εἰς τὰς Ἀργινούσας κατέπλευσαν .
 21. οἱ Ἀθηναῖοι ἐμάχοντο περὶ Ἄβυδον .
 22. Ἀλκιβιάδης ἔπλευσεν εἰς Σάμον .
 23. οἱ ἐβοήθουν σύν τοῖς Λακωνικοῖς .
 24. ἦγον ἐκ τῶν χωρίων .
 25. ἔπεμπον εἰς τὴν Λακεδαίμονα τούς ἐκ τοῦ Πειραιῶς τε καὶ Μέλητον .
 26. οἱ Ἀθηναῖοι ἔπλευσαν εἰς Προκόννησον τῷ στρατοπέδῳ .
 27. οἱ ἔφυγον εἰς τὸ χωρίον .
 28. ἔφυγεν εἰς Τεγέαν .
 29. χρήματά παρὰ Κύρου ἦλθεν .
 30. ἡ φυγὴ τῶν Πελοποννησίων ἐγένετο πρὸς τὴν Ἄβυδον .
 31. ὁ δῆμος εἰρήνης ἕνεκα ἠδίκουν .
 32. Μίνδαρος ἦσαν καὶ Φαρνάβαζος μετὰ τοῦ πεζοῦ .
 33. μετὰ τὴν ἐκκλησίαν ἐξήγαγεν ἐπὶ τὴν Κύζικον .
 34. παρὰ Κύρου ἦλθεν .
 35. παρῆλθε εἰς τὴν ἐκκλησίαν .
 36. ἀπῆλθον ἐπὶ Φυλῆς .
 37. Ἆγις ἐκ τῆς Δεκελείας πρὸς τὰ πεδία ἦλθε τῶν Ἀθηναίων .
 38. τῶν στρατηγῶν Πρωτόμαχος καὶ Ἀριστογένης οὐκ ἀπῆλθον εἰς Ἀθήνας .
 39. Τισσαφέρνης ἦλθεν εἰς Ἑλλήσποντον .
 40. εἰς τὸ χωρίον ἦλθον .
 41. τὴν στρατιὰν κατὰ τὴν τῶν Ἀθηναίων γῆν ἐποίησεν .
 42. εἰς Κῶ καὶ Μίλητον ἔπλευσεν .
 43. οἱ Ἀθηναῖοι ἀπέπλευσαν εἰς Νότιον .
 44. Καλλικρατίδας ἀπέπλευσεν εἰς Μίλητον .
 45. ἔπλευσεν εἰς Πέρινθον καὶ Σηλυμβρίαν .
 46. ἧκεν εἰς τὴν Σάμον .
 47. ἐν τῷ Βυζαντίῳ ἦν Κλέαρχος , Λακεδαιμόνιος ἁρμοστὴς .
 48. Ἀλκιβιάδης ἧκεν εἰς τὸ στρατόπεδον .
 49. Θράσυλλος ἐξέπλευσεν εἰς Σάμον .
 50. Θράσυλλος σὺν τῇ στρατιᾷ εἰς Ἀθήνας κατέπλευσε .
 51. τῇ ἡμέρᾳ ἔπλει ἐπὶ τὰς Ἀργινούσας .
 52. ἦν ἐν τοῖς νόμοις .
 53. διέβαινε εἰς τὴν Ἀσίαν .
 54. ὁ Δωριεὺς ἔφευγε πρὸς τὴν γῆν .
 55. ἐνέβαλον εἰς τὴν Λυδίαν .
 56. ἐστράτευσαν πρὸς Ἄβυδον .
 57. οἱ Πελοποννήσιοι ἔφυγον εἰς τὴν γῆν .
 58. Κόνων ἐκ τῆς Ἄνδρου εἰς Σάμον ἔπλευσεν .
 59. Μίνδαρος ἐβοήθει ἐπὶ τὴν θάλατταν καὶ ἀπέπλει .
 60. Ἀλκιβιάδης περὶ Σηλυμβρίαν ἦν .
 61. Κλέαρχος ὁ ἁρμοστὴς ἔφυγε παρὰ τὸν Φαρνάβαζον .
 62. ὁ ἀπήγαγεν εἰς Κίον τῆς Μυσίας .
 63. ἐπολέμησαν καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν .
 64. ἀπῆγον εἰς τὸ στρατόπεδον .
 65. Μίνδαρος ἐν Κυζίκῳ ἦν , καὶ Φαρνάβαζος μετὰ τοῦ πεζοῦ . ἦν
 66. Λύσανδρος ἐκ τῆς Ῥόδου παρὰ τὴν Ἰωνίαν ἐκπλεῖ πρὸς τὸν Ἑλλήσποντον .
 67. Κόνων ἀπέπλευσε παρʼ Εὐαγόραν εἰς Κύπρον , ἡ δὲ Πάραλος εἰς τὰς Ἀθήνας . ἀπέπλευσε
 68. οἱ περὶ τὸν Θηραμένην ἔταξαν τοὺς ἀνθρώπους .
 69. Ἆγις ἐνέβαλε διὰ τῆς Ἀχαΐας εἰς τὴν Ἠλείαν κατὰ Λάρισον .
 70. ἀφίκετο πρὸς τὰς πύλας .
 71. προσέβαλλον πρὸς τὸ χωρίον .
 72. προσέβαλλον ταῖς πύλαις .
 73. οἱ ἔφοροι Λύσανδρον ἐξέπεμψαν εἰς Φωκέας .
 74. τρόπαιον κατέστη πρὸς τὰς πύλας τῶν Ἁλιαρτίων .
 75. οὐκ εἰς τὴν Ἀσίαν Ἀγησιλάῳ συνεστράτευον .
 76. ἐπὶ τοὺς οἴκους οἱ Ἀθηναῖοι ἐστράτευσαν .
 77. ἔφυγον παρὰ τὸν νόμον .
 78. ἐπεισπλεῖ Θηραμένης ἀπὸ Μακεδονίας , δὲ Θρασύβουλος ἐκ Θάσου . ἐπεισπλεῖ
 79. ἐν Θετταλίᾳ δημοκρατίαν καθίστη .
 80. ὁ ναύαρχος κατὰ θάλατταν ἐφύλαττεν .
 81. προῆλθε πρὸς τοὺς ἀγγέλους καὶ ἔλεξεν .
 82. οἱ ἀπήγαγον διὰ τῆς ἀγορᾶς τῇ φωνῇ .
 83. οἱ ἐν Σηστῷ Ἀθηναῖοι ἀπέδρασαν εἰς Καρδίαν .
 84. εἷλκε μὲν ἀπὸ τοῦ βωμοῦ ὁ Σάτυρος , εἷλκον δὲ οἱ ὑπηρέται .
 85. οἱ ἔφυγον εἰς τὰ τειχύδρια .
 86. οἱ προεῖπον τοῖς ἔξω τοῦ καταλόγου , ἦγον δὲ ἐκ τῶν χωρίων .
 87. οἵ ὑπὸ τοῦ φθόνου οὐκ ἐσίγων , ἀλλʼ ἔλεγον πρὸς τὸν Ἀγησίλαον .
 88. εἰς τὸν Σαρδιανὸν τόπον ἐνέβαλε .
 89. οἱ μὲν ἐν τῷ ποταμῷ ἔπεσον , οἱ δʼ ἔφευγον .
 90. ὁ ᾔει ἐπὶ τὴν Φαρναβάζου Φρυγίαν .
 91. ἔφυγεν εἰς Τεγέαν , καὶ ἐτελεύτησε .
 92. τῇ ἡμέρᾳ περὶ ἀρίστου ὥραν ἧκον εἰς Προκόννησον .
 93. Κῦρος ἀνέβη ἐπὶ τὸν ἀδελφόν .
 94. ἐξῆλθον εἰς τὴν ἤπειρον καὶ ἐπόρθουν τὴν χώραν .
 95. ἐν ἀπορίᾳ ἦσαν .
 96. πρὸ τῆς στρατείας τοῖς τοῦ δήμου θεοῖς ὁ ἱερὸς ἔθυσε .
 97. ἢσαν ἐπὶ τῇ Μαλέᾳ ἄκρᾳ .
 98. κατὰ θάλατταν ἐφύλαττεν .
 99. οἱ μὲν περὶ Λύσανδρον ἀπέπλεον , διάδοχοι δʼ οἱ περὶ Ἡριππίδαν παρῆσαν .
 100. ὁ Θηραμένης ἀνεπήδησεν ἐπὶ τὴν ἑστίαν καὶ εἶπεν .
 101. Ἀρχέδημος κατηγόρει ἐν δικαστηρίῳ .
 102. κατηγόρει περὶ τῆς στρατηγίας .
 103. ἔπλευσε τῆς Καρίας εἰς τὸν Κεραμικὸν κόλπον .
 104. κατέφευγεν εἰς Μυτιλήνην τῆς Λέσβου .
 105. Θηραμένης εἶπεν ἐν ἐκκλησίᾳ .
 106. διέτριβε παρὰ Λυσάνδρῳ .
 107. οἱ ἀπὸ τῶν πύργων οὐκ ἔβαλλον .
 108. Λύσανδρος ὑπὲρ Ἀγησιλάου ἀντεῖπεν .
 109. εἰς Ἔφεσον τὸν στόλον ἐποίησε .

Gold Standard Using Alpheios

U1 Ch4 Practice Trees for Gold Standard Comparison:

U1 Ch4 Translation and Commentary of Gold Standard Sentences PDF: